1510 styrelsemöte Rutsbergs samf.docx sid 1(1). PROTOKOLL. Styrelsemöte den oktober 2015, genomfört per capsulam, genom bl a mailväxling. Deltagare: 

4689

Stämmobeslut anses kunna fattas per capsulam, d.v.s. skriftligen vilket kan vara ett alternativ i små föreningar. En förutsättning är dock att samtliga röstberättigade i föreningen godkänner det. I praktiken upprättas då ett protokoll som undertecknas av samtliga i föreningen. Vad händer om ingen dyker upp på stämman?

Förslaget är att styrelsen godkänner att styrelsemöten kan hållas per capsulam. Om styrelsen godkänner att styrelsemötet hålls per capsulam så kan det istället för ett protokoll upprättas ett beslutsdokument vilket ska innehålla Styrelsemöte per capsulam § 60 - 63 1/1 2016-08-29 Närvarande: Morgan Thorell, ordförande Magnus Lindström Håkan Svensson Maire Pyrrö Ulla Görl-Appelkvist Sara Djurstedt Jennifer Hofsö Frånv.: Sofie Alfredsson § 60 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell öppnade mötet. § 62 Val av justerare Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde, styrelseledamöterna deltar inte i ett sammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Per capsulam är latin och betyder "genom en kapsel". Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Föreningsstämma per capsulam I mindre föreningar kan det vara möjligt att hålla en stämma per capsulam.

Per capsulam styrelsemöte

  1. Familjebostäder hyra parkering
  2. Svedomat
  3. Handels operas are usually based on
  4. Swedish amateur
  5. Gotaland county sweden
  6. Bostad uthyres karlskoga
  7. Halda åkarnet
  8. Bygg amarok
  9. Arbetsförmedlingen norrköping telefonnummer
  10. Basta privatlanet

C. Protokoll från styrelsemöte nr 14 (per capsulam). När beslut behöver fattas mellan styrelsemöten kan ett protokoll upprättas över beslutet som samtliga ledamöter skriver under (per capsulam protokoll)  Styrelsemöten. 7. Per capsulam och telefonmöte. 10. Löpande kommunikation.

§ 17 Övriga frågor. § 18 Nästa möte.

När anledning finns kan styrelsemöte hållas per telefon eller per capsulam. Styrelsemöten leds av styrelsens ordförande. Skulle styrelseordförande inte delta i 

Erik Fischer. Carl Bodsten; Jan Willgård; Christina Björkdahl. SV: Styrelsemöte per capsulam St Erik Försäkring. Kopia: Ämne: Hej,.

Per Capsulam 180615; Styrelsemöte 180501; Styrelsemöte 180403; Styrelsemöte 180307; Konstituerande styrelsemöte; Styrelsemöte 14 november 2017; Styrelsemöte 5 oktober 2017; Styrelsemöte 5 september; Styrelsemöte 13 juli 2017; Styrelsemöte 6 juni 2017; Styrelsemöte …

Per capsulam styrelsemöte

Ett aktiebolag  Per Capsulam-beslut. • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan  Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i  Kallelse till styrelsemöte, med detaljer om tider, medium och eventuell ort, bör SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat. Beslut fattade per capsulam ska anmälas till nästkommande ordinarie styrelsemöte som anmälningsärende.

C. Protokoll från styrelsemöte nr 14 (per capsulam). När beslut behöver fattas mellan styrelsemöten kan ett protokoll upprättas över beslutet som samtliga ledamöter skriver under (per capsulam protokoll)  Styrelsemöten. 7. Per capsulam och telefonmöte. 10. Löpande kommunikation.
Vad är human resource management

Per capsulam styrelsemöte

BGU Per Capsulam Protokoll 2020723_f.docx. 1(4). Datum. 2020-07-23. Plats.

Ordföranden kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs. 2020-04-17 Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett styrelsemöte när det ska protokollföras att ett beslut har tagits per capsulam. Ibland kan det vara nödvändigt att fatta ett beslut innan nästa styrelsesammanträde.
Ladok student su

arbetsformedlingen vastervik
digital språk verb
styrning engelska
micronät sundsvall
7 7

Till skillnad mot vad som gäller för styrelsemöte per capsulam (se nedan) räcker det att skriva ett vanligt protokoll utan krav på underskrifter av alla ledamöter. Det finns dock inget hinder mot att låta alla ledamöter som deltagit i mötet justera protokollet.

Om alla går med på det går det att i stället göra ett beslutsdokument (per capsulam-beslut). I sådana beslut ska. dokument innehålla information om att besluten har tagits utan sammanträde på vanligt sätt (per capsulam) det inte komma fram något som tyder på att någon av styrelseledamöterna har haft något emot sättet att besluta Beslut i en bostadsrättsförening tas i första hand på ett styrelsemöte. Om styrelsen önskar så kan den besluta om att ett beslut ska tas i en annan form.