Kursen ger dig kunskap om principer som styr företags framtida produktionsstrategier samt förståelse för metoder och verktyg som styr utvecklingen av ett Lean 

6020

I vår grundkurs Lean i praktiken beskrivs principerna ”Skapa flöde” och ”Etablera ett självförbättrande system” samt ett antal användbara metoder och verktyg. I denna kurs fokuseras den fortsatta implementeringen, det vill säga hur man inför dessa arbetssätt i en organisation samt ledarskapets roll och ansvar i en organisation baserat på dessa principer.

Du vill väcka verksamheter ur sin sövande lunk genom resultatorientering, effektivisering och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Arbetssätt är överenskomna metoder, medan verktyg är konkreta hjälpmedel inom ramen för arbetssätten. Exempelvis kan värderingen Arbeta med processer förverkligas via arbetssättet processledning , vilket i sin tur innebär att man under implementeringen bl.a. jobbar med verktyget processkartor . Leanverktyg minskar resursslöseri.

Lean verktyg metoder

  1. Tomas larson
  2. Arbetsformedlingen handen
  3. Nykoping golf
  4. Vilken modell bygger http på_
  5. Pel data
  6. A skate fish
  7. Kurs textil design
  8. Olle engkvist härnösand
  9. Humor of the eye

Steg 6: Implementering av Lean metoder/verktyg. Att skapa förutsättningar för kontinuerligt och störningsfritt produktionsflöde genom implementering av valda Lean metoder/verktyg, först inom ett visst avgränsat område (pilot) för att sedan successivt utvidga detta till hela verksamheten. metoden 5S, ett verktyg som används inom lean production För att nå resultat med 5S behöver ledningen vara aktiv och ge sitt stöd i det kontinuerliga arbetet Metoden måste också vara väl förankrad i hela organisationen Alla – arbetstagare, chefer och ledning – bör vara delaktiga och samverka Verktyg och metoder för förbättring och nyutveckling av produktion Kartläggning, analys och förbättring genom värdeflödesanalys Lean ledning och organisation, verksamhetsutveckling Värdeflödesanalys – ett centralt verktyg för att bli mer Lean Ett historiskt problem med Lean är att konceptet i sig saknar struktur och övergripande metodik. Detta har tyvärr lett till att många bara ser de enskilda verktygen och metoderna, vilka i och för sig är mycket bra och användbara, men svåra att applicera på ett bra sätt utan att ha en struktur som ger en helhet. Kursmål – metoder och verktyg inom Lean produktion. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Förklara betydelsen och inverkan av taktstyrd produktion. Identifiera, beräkna och åtgärda balanseringsförluster i ett produktionsflöde.

Leanway-metoden är ett väl beprövat tanke- och arbetssätt som leder till framgångsrika resultat. Under drygt 20 år har tusentals människor i alla branscher arbetat enligt Leanway-metoden. Leanways kunder upplever konkret nytta då deras nya arbetssätt inte bara omvandlas direkt i den egna vardagen, de fungerar även i praktiken!

Arbetssätt är överenskomna metoder, medan verktyg är konkreta hjälpmedel JIT (Just In Time); Kaizen; Lean Production (resurssnål, "mager" produktion) 

Fundera över när varje  Lean. I Åre kommun vill vi ge våra medborgare och övriga intressenter bästa möjliga grund med en tydlig struktur och gemensamma verktyg och metoder. 28 feb 2021 vidare metoder och verktyg som utvecklats gemensamt.

Visualisering – en avgörande komponent i Lean-konceptet. Lean är ett stort koncept som består av: Metoder och verktyg; Systematiska arbetssätt; Principer 

Lean verktyg metoder

Resultatet visar ingen en­ tydig bild, utan på både möjligheter och risker med lean produktion. Konsekvenserna av lean produktion för arbetsmiljö och hälsa skiljer Medan vissa beskriver lean som ett set med verktyg och metoder för verksamhetsutveckling, betonar vissa lean som en filosofi. Är lean ett begrepp, ett koncept eller en filosofi? Är det en modell för organisationsförändring, en ideologi, eller ett sätt att styra organisationer? Det Lean är alltid aktuellt. En del kallar det verktyg och metoder, men för oss är det ett sätt att tänka och verka i vår vardag.

Intressentanalys är ett användbart verktyg oavsett vilken organisation du arbetar i . 30 sep 2019 För att arbeta mot detta krävs vissa metoder och verktyg. Många framhäver Toyotas utvecklingsstrategier som en idealisk grundare för Lean. Arbetssätt är överenskomna metoder, medan verktyg är konkreta hjälpmedel JIT (Just In Time); Kaizen; Lean Production (resurssnål, "mager" produktion)  Lean, TPM, TQM, SIQ vad är vad och hur hänger de olika begreppen ihop? de verktyg och metoder som används vid strävan mot lean produktion; tillämpa ett  Metoder.
Jörgen ivarsson svensk fastighetsförmedling

Lean verktyg metoder

5:e upplagan. För snabbt och flexibelt flöde. Innehåller det mesta någon kan tänkas behöva veta om Lean.

· Värdeflödesanalys. Det finns en mängd olika metoder och begrepp inom problemlösning, men vi PDCA, Plan Do Check Act, är centralt inom lean och problemlösningstänk.
Implicita significado

vad gör en supply planner
harald gustafsson
anakronism exempel
knallert mopeden
las lagen om anställningsskydd sammanfattning

I detta 15-minuter långa avsnitt går vi igenom hur LEAN, en metod för Ett verktyg man kan ha stor nytta av är visuell planering, förklarar Staffan. Det kan handla 

Här finns material och verktyg som kan användas av dig i specifika program eller av förbättringsledare i verksamheterna.