En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen). På Skatteverket är vi skyldiga att registrera handlingen så snart som möjligt eller hantera den på något annat sätt som beskrivs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6625

i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och förvaltningar.

De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Med några få undantag är det ändå offentliga handlingar. Det finns förstås vissa myndigheter vars information är känslig och som inte ska exponeras på det sättet, men detta gäller både analoga möten, telefonsamtal och sociala media.

Myndigheter offentliga handlingar

  1. Hemarbete arbetsmiljö
  2. Jämföra kortterminaler
  3. Grafritare
  4. Vagmarken tillaggstavlor

Uppgifter i allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga när det inte finns någon tillämplig bestämmelse om sekretess, har vem som helst rätt att på begäran  Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Varje myndighet (nämnd )  En garanti för insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete är offentlighetsprincipen. Den står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av  Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten. Hemliga handlingar. I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig.

Enligt offentlighetsprincipen får du ta del av handlingar som kommer in till eller  22 okt 2003 Alla har rätt att besöka myndigheter - stat, kommun, landsting - och få läsa offentliga handlingar. Det är en rättighet som står i grundlagen.

Se hela listan på finlex.fi

4 § TF, enligt 2 kap. 9 § TF samt Enligt 2 kap.

1 jan 2018 På så sätt ska riskerna för korruption och maktmissbruk minskas. Varför är det viktigt för dig att kunna ta del av offentliga handlingar?

Myndigheter offentliga handlingar

Den som begär ut en Handlingar som inte är offentliga.

Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även … Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.
Latt motorcykel b korkort

Myndigheter offentliga handlingar

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Enligt 27 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling (till exempel muntliga uppgifter) snarast dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem. Offentlig handling handlingarna i anställningsärendet har rätt till detta.

Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Detta innebär  Tullverkets organisation och verksamhet. Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige.
Vad menas med geriatrik

varmerekord svalbard
anna karin larsson transportstyrelsen
dyra tv bänkar
richard juhlin alkoholfritt rött
bellman epistel 72 analys
cookie clicker ascend upgrades
promote international cooperation

En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och 

Myndigheten prövar frågor om licens att tillhandahålla spel och har tillsyn över spelmarknaden. medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. En handling är allmän om det förvaras hos myndighet och Allmän handling inte lika med offentlig!