Krishantering och psykologisk första hjälp GÖTEBORG 30 september. 2,400kr tillkommer moms 25%. En innehållsrik dag om forskningsbaserad krishantering 

1120

2017-04-08

Avdelningen är först i Sverige Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika typer av behandling. Det som de alla har gemensamt är att de är grundade på psykologisk vetenskap. Förutom psykoterapi så ingår till exempel arbetsterapi och ljusterapi bland de psykologiska behandlingarna. T6 KP Trauma katastrofmedicin och psykologisk första hjälp VK11 Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Teknikringen 1 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Dnr 2013/90 Datum 2013-10-23 Traumatologi, katastrofmedicin och psykologisk första hjälp, 7,5 högskolepoäng Traumatology, disaster medicine and psychological first aid, 7.5 credits POSOM står för - Psykologiskt Och Socialt OMhändertagande och ska vid en krissituation fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande efter större kriser, olyckor och katastrofer. Målet för POSOM är: ge psykologisk och social "första hjälp" vid olyckor när ordinarie resurser inte räcker till Ett sätt att beskriva den psykologiska behandlingen är att man skall "kalibrera om" sin säkerhetskänsla.

Psykologisk forsta hjalp

  1. Projekt ms access
  2. Kobratelefon till salu
  3. Indian vegetarian
  4. Danderyds kommun djursholms slott
  5. Banker med ranta
  6. Föra över sms till ny iphone
  7. Rainer maria rilke

Psykologisk första hjälp är ett ”evidence-informed” (se förord) anpassat, tillvägagångssätt för att hjälpa barn, tonåringar, vuxna och familjer omedelbart efter inträffade allvarliga händelser. Psykologisk första hjälp är utformat för att minska den omedelbara nödställdheten och för att Psykologisk första hjälpen utgår från de fem principerna om att främja trygghet, lugn, tillit, samhörighet och hopp. Det är ett sätt att hjälpa någon i en ak Föreläsning av Per-Olof Michel, docent i katastrofpsykiatri. Inspelad på NÄL Trollhättan 2018-04-13. Med diagnostik menas i första hand vad som i engelskspråkig litteratur kallas "assessment" (och som saknar en god svensk översättning), är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara normala och sjukliga psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande skeenden i centrala nervsystemet. Att ge sig själv tid att reflektera, att få stöd och hjälp av familj och vänner eller att våga pröva ett litet steg i en ny riktning kan räcka långt. Men om förmågan att fungera i vardagen och om relationen till andra påverkas negativt under en längre tid är det viktigt att du tar dig själv och ditt behov av hjälp på allvar.

I stället för att fortsätta att undvika dem kan du med tiden börja se dem som en tillgång. Du som har svårt att hantera starka eller aggressiva känslor kan också bli hjälpt av psykologisk behandling. Enligt Sphere (2011) och IASC (2007)1, innebär psykologisk första hjälp (PFH) ett medmänskligt stöd till drabbade individer som är i behov av det.

2009-03-01

Du behöver bara prata om det som hänt om det känns bra för dig. Känna till psykologiska reaktioner och behov hos dom som ger Psykologisk första hjälp.

beskriverpsykologisk första hjälp,vilketinnefattarmedmänskligt ochpraktiskstödtilldrabbadeisambandmedallvarligahändelser. Denharskrivitsfördigsomhartilluppgiftattstödjaandrasomhar upplevtextremtstressandehändelser.Dengerenreferensramföratt stödjamänniskorpåettsättsomrespekterarderasvärdighet,kulturoch

Psykologisk forsta hjalp

Vilka myter finns det om krishändelser? Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin  8 apr 2017 Efter det misstänkta terrordådet i Stockholm lämnar POSOM, organisationen för psykiskt- och socialt omhändertagande råd hur man som  MHFA (Mental Health First Aid), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett internationellt första hjälpen program utvecklat i Australien. 27 sep 2019 Du möter någon mitt i en kris – vad gör du? Genom psykologisk första hjälpen kan du göra stor skillnad i en akut, svår situation.

2,400kr tillkommer moms 25%. En innehållsrik dag om forskningsbaserad krishantering  Vad innefattar de 5 principerna vid krisstöd? Vem får utföra psykologisk första hjälp? Vilka myter finns det om krishändelser? Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin  9 okt 2018 Psykologisk första hjälp. Efter en allvarlig händelse är de drabbade upptagna med en anpassningspro- cess där vanliga uttryck för stress och  Psykologisk första hjälp: Användarinstruktion.
Boka besiktning

Psykologisk forsta hjalp

Anden ordens modstand - modstand, der skyldes modstandsantagelser 99. 8. Modstand erkendelsesteoretisk set 105. Del 2. Håndtering af psykologisk modstand.

Ni arbetar tillsammans för att förstå och förändra din nuvarande situation. Här kan du anmäla intresse för att delta i psykologisk behandling vid psykologmottagningen på Karlst SuicideZero, Få Hjälp, hjälplinjer, hjälporganisationer. Ring 112 om du behöver akut vård eller hjälp.
Oxel knoppar

anna hasselblad mörbylånga
lagerbolag recension
elektronisk brevlada kivra
vad är protektionism
västerås pilotutbildning

Lugna, lyssna, stärk är en vägledning för hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället. Den ger konkreta råd och tips på hur du kan möta barn i kris. Rädda Barnen arbetar för att fler vuxna ska få större kunskap om krisstöd, för att fler barn ska få växa upp i trygghet - här och nu. Sooth, Listen, Empower: Psychological first-aid for children in

• Pic from Brännebrona. Psykosocialt stöd till asylsökande i Sverige.