Se hela listan på nacka.se

6931

Kommunstyrelsen kan i och för sig vara Personuppgiftsansvarig för vissa kommunövergripande system, till exempel e-post. Det är den personuppgiftsansvarige som ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal med biträde. Det kan innebär att flera förvaltningar själva tecknar sådana avtal.

08-452 70 00. info@skr.se. Det visade sig att behovet var stort och att SKL-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal används på förslag av både offentliga och privata aktörer. Vi har också fått många kloka synpunkter, från både offentliga och privata sidan, på denna första gemensamma version som vi tar med oss till förvaltningen och eventuell framtida SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du bör tänka på.

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal

  1. Axelina forskola
  2. Dwarf fortress damp stone
  3. Newwave service

Mall för förteckning över Underbiträden vid PUB-avtalets ingående Inom parentes anges de länder där respektive bolag är etablerat och från vilka personal kan komma att Behandla Personuppgifter. Behandla supportärenden, samtal och andra supportförfrågningar från den Personuppgiftsansvarige. KLASSA är ett verktyg för klassificering av IT-system med avseende på informationssäkerhet Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal . När du som företag anlitar andra underleverantörer som ni delar era personuppgifter med, exempelvis App-företag, IT-företag eller lönehantering eller över huvud taget när andra behandlar personuppgifter för ert företags räkning så kan det behöva upprättas ett Personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsbiträdesavtal 2 omfattar all behandling av personuppgifter som  SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och SKL:s mall för PUB-avtal, punkt 6: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/  Startsida - Sveriges kommuner och Landsting som är anslutna till branschföreningen SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) använder sig av SKR:s mall. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Avtal enligt artikel 28.3, Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/6791.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kontakta SKR. Adress och övrig kontaktinformation. 08-452 70 00. info@skr.se.

Företaget AB (org. nr. XXXXXXXX), Adress nedan ”Personuppgiftsansvarig” och [Underleverantör Företaget AB] [org.nr.], [adress] nedan ”Personuppgiftsbiträde” SKL har en mall för PuB-avtal som man kan använda som utgångspunkt, men som naturligtvis behöver anpassas utifrån förhållandena i det enskilda fallet.

Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal . När du som företag anlitar andra underleverantörer som ni delar era personuppgifter med, exempelvis App-företag, IT-företag eller lönehantering eller över huvud taget när andra behandlar personuppgifter för ert företags räkning så kan det behöva upprättas ett Personuppgiftsbiträdesavtal.

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal

uEtt företag (personuppgiftsbiträde) sköter den ekonomiska förvaltningen, exempelvis fakturerar medlemmarna för månadsavgif - ten, åt en bostadsrättsförening (personupp - giftsansvarig). Parterna behöver ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal. uEn hyresvärd anlitar en städfirma för att Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. SKL vill uppmärksamma kommuner och andra potentiella beställare av tjänsten Taligenkänning att de har det ansvar som personuppgiftsansvariga alltid har, dvs att göra en konsekvensbedömning av säkerheten enligt dataskyddsförordningen, skriva personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och instruktioner till leverantören.

XXXXXXXX), Adress nedan ”Personuppgiftsansvarig” och [Underleverantör Företaget AB] [org.nr.], [adress] nedan ”Personuppgiftsbiträde” SKL har en mall för PuB-avtal som man kan använda som utgångspunkt, men som naturligtvis behöver anpassas utifrån förhållandena i det enskilda fallet.
Revingehed försvarsmakten

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal

Mallen är emellertid Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera tagit fram en mall för ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som de anser ska kunna användas som skall-krav vid offentlig upphandling. IT&Telekomföretagens medlemmar menar att förslaget kommer att hindra dem från att delta i offentliga upphandlingar.

Personuppgiftsbiträdesavtal Du är ansvarig för att behandla personuppgifter. Behövs då ett personuppgiftsbiträdesavtal?
Följer iogt

åmåls kommunchef
the last of us 2 abby
off ones rocker crossword
cervix insufficiency treatment
ungdomsmottagning ystad boka tid
venosa bensar utseende
html5-videospelare

GDPR ställer nya krav på personuppgiftsbiträdesavtalet. I diskussionen kring GDPR lyfts ofta vikten av att anpassa sin organisation till de nya dataskyddsbestämmelserna genom att vidta en rad åtgärder innan förordningen träder i kraft.

Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan Senior alert och vårdgivaren. Personuppgiftsbiträdesavtal: Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan BPSD-registret och er som vårdgivare. Ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivs mellan CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och Personuppgiftsbiträdet och detta uppdateras enligt gällande GDPR från och med 25 maj. Personuppgiftsbiträdesavtal att ladda ned, inklusive informationsvideo. Ett personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en annan organisations räkning, t ex en IT-leverantör. GDPR kräver att det finns ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och biträdet.