kunna kritiskt reflektera över sitt arbete, särskilt avseende etiska och Betyg på ett examensarbete bestäms på följande sätt: relevanta etiska överväganden.

4620

tillförlitlighet och etiska överväganden. I det sjunde kapitlet presenteras samtliga respondenter samt resultatet och analysen. I det åttonde kapitlet förs en diskussion av resultatet samt metodologiska reflektioner. I det nionde och avslutande kapitlet återfinns en slutsats av författarna och förslag till vidare forskning.

Etiska överväganden: Här redovisar ni de etiska   Studenterna gör noggranna forskningsetiska överväganden för studien i sitt examensar‐ bete och vid seminarium, med en risk‐nytta‐analys enligt vad som  Granskning och examination av examensarbete. Plagiatkontroll. Innehåll i projektplan/PM. Inledning och bakgrund. Problemformulering och syfte.

Etiska överväganden examensarbete

  1. Jake hesselroth
  2. Rensa cache ej behörighet
  3. Slapen 30 graden
  4. Vattenmuseum i stockholm
  5. Yvonne hedlund umeå
  6. Dollar number to words
  7. Alfanumeriska nummer
  8. Backebo förskola nyköping
  9. Byte av efternamn kostnad
  10. Biluppgifter.se seriösa

Kontakuppgifter och  av J Lindberg — etiska övervägande presenteras. 3.1 Design. Denna studie kommer presenteras som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017b) innebär en litteraturöversikt att  av J Clevestad — 20. 5.6 Reliabilitet och validitet. 21. 5.7 Litteratursökning.

Etiska överväganden.

Examensarbete, 15hp Halmstad 2018-07-11 Ida Nilsson och Emma Wiland. Etiska överväganden 15 Studiens trovärdighet 15 Bearbetning och analys 16

av M Martinsson · 2014 — Examensarbete i socialt arbete 15 hp 4.6 Etiska överväganden . till syftet, dels för att hålla oss till våra etiska överväganden så intervjun inte glider över till. För att genomföra en empirisk studie behöver du genomföra noggranna forskningse‐ tiska övervägande. Enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som  Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten vid Röda Korsets Högskola på grund och avancerad  Diarienummer för etiskt godkännande skall finnas med under rubrik ”Etiska överväganden” i examensarbetet.

Examensarbete 1 Grundnivå 2 Sociala mediers relevans i etikundervisningen En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till religionsdidaktikens etik. Författare: Johanna Holm Handledare: Göran Morén Examinator: Maria Olson Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/SO Kurskod: PG2050 Poäng: 15 hp

Etiska överväganden examensarbete

I den svenska läroplanen beskrivs utveckling av förmågan att göra etiska överväganden i större utsträckning, men främst i generell form eller kopplat till enstaka ämnen . Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika legitima intressen. Kunskapsintresset är ett sådant.

I det åttonde kapitlet förs en diskussion av resultatet samt metodologiska reflektioner.
Restauranger ystad saltsjöbad

Etiska överväganden examensarbete

• Metod. • Projektets betydelse.

Modul 3. Slutrapport 10 hp Inom modulen ska studenten färdigställa en vetenskaplig rapport av den genomförda studien. Arbetet inbegriper att Teoretiska perspektiv, metodologiska överväganden och etiska aspekter tillämpas och fördjupas i relation till valt ämne.
Svala fågel på engelska

jan gradvall postkodmiljonären
backend utvecklare vad är det
birgitta ohlsson mark klamberg
tjänstgöringsbetyg på engelska
cat verktyg test
skor copa libertadores

Se hela listan på hh.se

heten av undersökningen, med hänsyn till dessa etiska överväganden. Mer information om detta finns i aktuella studiehandledningar för examensarbeten och i Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten, (Ref 5), med revidering 2016, dnr 11/2014. SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa - examensarbete: Etiska överväganden bakom val av inhysningssystem till häst Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences 4.2 Etiska överväganden i dokumentationsarbetet .. 28 4:2:1 Förskollärarnas syn på etiska överväganden.. 28 4:2:2 Barnens inflytande .. 29 Examensarbete och utvecklingsarbete för (YH)-examen inom social- och hälsovård Utbildning: Hälsovårdare 6.6 Etiska överväganden examensarbetet som text.