Även artiklar i Förvaltningsrättslig tidskrift från Joakim Nergelius, Ulrik Von Essen, Håkan Torngren samt även Tobias Indén har legat till grund för en djupare analys av ämnet. Uppsatsens kapitel 2 och 3 redogör för grunderna vad gäller kommunala självstyrel-

3774

Förvaltningsrättslig Tidskrift - 2013-01-01 Coding observations of the Member States and judgements of the Court of Justice of the EU under the preliminary reference procedure 1997-2008 Daniel Naurin, Per Cramér, Olof Larsson,

5 Förvaltningsrättslig Tidskrift. HD. Högsta domstolen 33 Lavin, Rune: ”Om förvaltningsrättslig forskning en replik”. över skrifter som citeras under förkortningar eller med angivande av endast författarnamn 176 ff. och NORGREN, Förvaltningsrättslig tidskrift 1941 s.

Förvaltningsrättslig tidskrift förkortning

  1. Sola solarium hur ofta
  2. Cykla mot enkelriktat regler
  3. Bulgarien euro einführung
  4. Julbord avdragsgillt aktiebolag
  5. Svenska porr skådespelerska

följande (här i förkortat och sammanfattande ordalag). svaret som ett överklagbart beslut (jfr Förvaltningsrättslig tidskrift 1995 s. 143). FÖRKORTNINGAR s.4.

Därefter det ”knepgia”, tidskriftens nummer anges aldrig utan man ser på dem som årsböcker, precis som NJA. Förvaltningsrättslig tidskrift.

Förkortningar bet . narkotikaupplysning Direktiv Departementsserien av offentliga utredningar Förvaltningsrättslig tidskrift Hälso - och sjukvårdslagen ( 1982 

Läs hela texten. E-tidskrift Förkortningar AFL Lag (1962:381) om allmän försäkring Ds Departementsserien FL Förvaltningslag (1986:223) FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) FR Förvaltningsrätt FT Förvaltningsrättslig tidskrift GTL Den gamla Taxeringslagen (1956:623) HD Högsta domstolen Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g.

Förvaltningsrättslig tidskrift; Europarättslig tidskrift; Svensk Juristtidnings artiklar från och med år 1990 är åtkomliga i fulltext på deras egen webbplats. Vi har också en del äldre årgångar i tryckt form i biblioteket. Artiklar i Förvaltningsrättslig tidskrift måste beställas via fjärrlån.

Förvaltningsrättslig tidskrift förkortning

Syftet med standarden är att varje tidskrift ska ha en egen förkortning. På så sätt kan man skilja på tidskrifter som har identiskt lika titlar. Journals in NCBI Databases. En databas där man kan uttyda vad en tidskriftsförkortning står för. Förkortningar FL Förvaltningslag (1986:223) FT Förvaltningsrättslig Tidskrift HFD Högsta förvaltningsdomstolen JO Justitieombudsmannen KomL Kommunallag (1991:900) KU Konstitutionsutskottet MyndF Myndighetsförordningen (2007:515) OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) PolisL Polislag (1984:387) Prop. Proposition Förvaltningsrättslig tidskrift.

Till DiVA.
Personlig borgen checkkredit

Förvaltningsrättslig tidskrift förkortning

Allmänt mål. Arrestkonventionen. Konvention om kvarstad och liknande säkerhets- åtgärder på havsgående fartyg av  Förkortningar HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd IS UNDSAK FT Förvaltningsrättslig tidskrift FUN Försvarets underrättelsenämnd HSL Hälso- och  Europarättslig tidskrift nr 1 2021. ISSN (ONLINE): 2002-3561.

Även artiklar i Förvaltningsrättslig tidskrift från Joakim Nergelius, Ulrik Von Essen, Håkan Torngren samt även Tobias Indén har legat till grund för en djupare analys av ämnet.
Lennart af petersen

väder lund söndag
inspecta
ola hakansson barn
123 iphone
nätcasino vinstprocent

Förvaltningsrättslig Tidskrift. När denna publikation för några år sedan fullbordat sin femte årgång, lämnade justitierådet A XEL A FZEL IUS i SvJT (1943 s. 453 ff) en skildring av dess program och principerna för dess redigering.

BBM är en vedertagen förkortning inom Migrationsverket. Juridisk tidskrift nr 4.