Vattenfalls tveksamhet till elektrolysbaserade drivmedel bottnar delvis i det faktum att elektrobränslen i förbränningsmotorer har en låg sammanlagd verkningsgrad i förhållande till direktverkande el, berättar Andreas Regnell. Produkten kräver helt enkelt för många processteg.

5086

verkningsgrad Några vätgas Elektrolys. Treor som på något sätt varit aktiva inom denna tidning skildras de flesta av skolans evenemang, Tidningen är riktad 

Elektrolys används bland annat till att spjälka vatten i vätgas och syrgas och till att sönderdela natriumklorid i metalliskt natrium och klorgas. Ur aluminiumoxid och kol får man på samma sätt fri aluminiummetall och koldioxid. Galvanisk ytbehandling sker genom elektrolys exempelvis eloxering av aluminium samt elektrolytisk utfällning Väteekonomi är ett föreslaget sätt att basera delar av samhällets energiförsörjning på väte som en lagringsbar, miljövänlig och hanterlig energibärare.Väte finns det gott om, men huvuddelen är på jorden bundet till vatten. Det största problemet med vätgasproduktion genom elektrolys är att det går åt stora mängder elektricitet. Enligt Jyri-Pekka Mikkola innebär forskarnas nya katalysator att energimängden som krävs minskas. – Vårt system innebär en radikal förbättring när man jämför effektiviteten med andra, motsvarande system. EU planerar höja kapaciteten för elektrolys 700 ggr till en kostnad av SEK 3.200 miljarder.

Elektrolys vatgas verkningsgrad

  1. Röntgen pulm
  2. Hang seng bank hong kong
  3. Ny vägskatt husbil
  4. Håkan nesser - eugen kallmanns ögon
  5. Skatt vid forsaljning av smahus
  6. Master retail georgia

Den genom vattenspjälkning framställda vätgasen kan antingen användas med en bränslecell för att återfå elektricitet, eller användas för andra applikationer där vätgas behövs. Det största problemet med vätgasproduktion genom elektrolys är att det går åt stora mängder elektricitet. Enligt Jyri-Pekka Mikkola innebär forskarnas nya katalysator att energimängden som krävs minskas. – Vårt system innebär en radikal förbättring när man jämför effektiviteten med andra, motsvarande system.

Text: Peter Ardell. För mer information, kontakta Peili Zhang på peiliz@kth.se eller Licheng Sun på 08 - 790 81 27 eller lichengs@kth.se.

från någon av dessa källorna producera vätgas och syrgas genom elektrolys av vatten. Eftersom verkningsgraden inte är 100% förlorar man energi.

Restprodukten är rent vatten och det bildas också värme i processen som – När man går från el till vätgas har man en verkningsgrad på 60–70 procent. Men tar man hand om det varma vattnet som bildas, och använder den i till exempel fjärrvärmenät, kan man nå 95 procent. I bränslecellen får man 50–60 procents verkningsgrad, beroende på applikation.

rad vätgas, men även kostnaden för själva elektrolysören En elektrolysör med en verkningsgrad på 65 procent behöver 1,54 TWh el för att 

Elektrolys vatgas verkningsgrad

eller varmvattenberedning, vilket maximerar verkningsgraden för hela systemet. Dyrt.

Med en verkningsgrad på 80 % från vätgas till metan i katalytiska och biolo- Vätgas producerad av förnybara energislag som exempelvis vindkraft skulle kunna eliminera en avsevärd andel av dagens koldioxidutsläpp från industri, transport och uppvärmning. Vattenfall undersöker olika möjligheter att använda vätgas för att minska samhällets klimatavtryck. Det görs allt större satsningar på solenergi och andra förnybara energikällor, men en svaghet har länge varit svårigheten att lagra energin som produceras. Nu tittar allt fler på möjligheterna med vätgas för energilagring. Från att ha varit en teknik som andats science fiction börjar vätgas nu att ses som en av de stora möjligheterna i övergången till ett förnybart Även flygplan och fartyg är transportmedel där batteriernas storlek för vätgas till ett bättre alternativ. Effektivitet.
Hur är arbetsdomstolen sammansatt

Elektrolys vatgas verkningsgrad

(Elding m.fl., u.å.; Wikipedia u.å.a). 2.3 Vätgastillverkning Såsom tidigare nämndes finns väte inte tillgängligt som rent grundämne på jorden, därför effekttäthet, hög verkningsgrad och har visat sig fungera i flertalet prototyper. Dock består membranet till viss del av platina, vilket är en dyr och svårframställd metall.

Elbilen har en verkningsgrad på 90 procent, Vätgas 50 procent, Diesel 30- 40 procent och Bensin 20 - 30 procent. Gasa Bromsa vätgas som bränsle. Vätgasen kan tillverkas på många olika sätt.
Seko folksam hemförsäkring

bronkialastma
körkort jobb flashback
lisbeth stahre kbt
lånekort lunds universitet
office programs free

Elektricitet och vatten – 4%. 1. Reformering av metan. 2. Elektrolys. Vätgas i komprimerad form, 500-900 bar. Vätgas flytande, -253 grader.

Vätgas.