The Health and Medical Services Act (SFS 1982:763) . Ministry of Health and Social Affairs, 1982 (in Swedish).

690

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Translation failed, : Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 1982:763. Text is not available.

Skolsköterskans och skolläkarens samlade kompetens är grunden för SHV:s kvalitet. ISO 763:1982. w. 5040. ICS > 67 > 67.080 > 67.080.01.

Sfs 1982 763

  1. Resurs aktiellt
  2. Still assistans ab
  3. Trelleborg travemunde hur lång tid
  4. Malmo skolmat
  5. Magtarmkanalens sjukdomar
  6. Qualia night
  7. Www scb se isen

SFS 2017:612 Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Stockholm:  En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Vi har ingen information att visa om den här sidan.

1868. ' Prop.

särskilt boende. Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters… Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 a, 15 och 29 §§ hälso- och sjuk-vårdslagen (1982:763) 2 skall ha följande lydelse. 2 a § 3 Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763); utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 5 §§ hälso- och sjukvårdsla-gen (1982:763)2 skall ha följande lydelse.

Socialtjänstlagen, SFS 2001:453. • Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763. • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387.

Sfs 1982 763

19 apr 2016 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763): § 21. 6.

2b. 20. The NHS Constitution, Section 2a. 21. The Administrative Act (most recent version), para. 8.
Damp proof paint

Sfs 1982 763

Riksdagen beslutar om lagar och de utfärdas därefter av regeringen, som också fastställer förordningar. En förordning kan till exempel innehålla tillämpningsregler för myndigheter avseende en viss lag. Non-official translation Employment Protection Act (1982:80) Amendments: up to and including SFS 2016:1271 Introductory provisions Section 1 This Act applies to employees in the public or private sector. sfs 1982:1982:1255 t.o.m. SFS 2020:1293 1982-12-16 /Rubriken upphör att gälla U:2021-02-01/ Lag (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen /Rubriken träder i kraft I:2021-02-01/ Lag (1982:1255) om författningssamlingar för Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen Utbildningsorganisationer för kabinbesättning.

§ 1. - Patientlag SFS 2014:821 1 kap. 6§.
Behandlingens art gdpr

repligen
skolverkets utredningar
apoteket hjärtat lomma öppettider
minnas mindes har mints
sagatunet legesenter
liberalism debattartikel

För att få kontinuitet inom kommunal hälso- och sjukvård bör sortimentsbytet ske i samråd med MAS. Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) · Regelverk – 

7, SOSFS, 1993, 9, Färeskrifter om kvalitetssäkring i hälso- och sjukvård  Fortsättningsvis skriver du HSL (SFS 2017:30) när du refererar till lagen. Om du citerar eller hänvisar till ett särskilt kapitel eller paragraf skrivs  drivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Antalet inkomna ären- den från länets kommuner ökat jämfört med föregående år men är som i likhet. SFS 1974 : 152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform . SFS 1980 : 620 Socialtjänstlag . SFS 1980 : 750 Socialtjänstförordning . SFS 1982 : 763 Hälso - och  förordningar SFS 1954 : 579 Nykterhetsvårdslag SFS 1956 : 2 Socialhjälpslag SFS 1960 : 7 Barnavårdslag SFS 1980 : 620 Socialtjänstlag SFS 1982 : 763  VÅRD 77 SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1985:560 Lagen om ändring i hälso- och sjukvårdslagen SFS 1992:1434 Högskolelag SFS 1993:100  Inledande bestämmelser.